Meer over Complemento

Juridische informatie

Algemene voorwaarden

Download hier een exemplaar van onze algemene voorwaarden. Uiteraard worden deze voorwaarden ook altijd meegestuurd met een offerte of voorstel.

Disclaimer

Complemento besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Ondanks onze grote zorgvuldigheid kan het onverhoopt toch voorkomen dat je onjuistheden aantreft. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij waarderen het wel als je ons deze onjuistheden laat weten, zodat we dit kunnen corrigeren. Stuur hiervoor een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Copyright

De teksten en afbeeldingen op deze site zijn onderworpen aan een copyright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd, op een andere website worden geplaatst of in welke andere vorm ook worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Complemento.

Privacy & cookies

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.
Mei 2019 - download hier ons privacy statement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Ons
Complemento | Moeiteloos Werken
Vertegenwoordigd door: Madelon Gloude
Gevestigd in De Ideeënfabriek
Liessentstraat 9a 
5405 AH UDEN 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.complemento.biz

KvK-nummer: 17225264

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Complemento verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam (voor- en/of achternaam)
- E-mailadres
- Geslacht
- Adresgegevens (bezoekadres werkplek)
- Telefoonnummer
- Functie
- Overige gegevens die jezelf actief verstrekt
- Gegevens over de activiteiten op onze website (via Google Analytics)

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Complemento verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen n.a.v. het invullen van het contactformulier op onze website;
- Je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om eventuele goederen en diensten te leveren;
- Om te factureren en eventuele betalingen af te kunnen handelen;
- Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn van gegevens
Complemento bewaart de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
De gegevens in onze boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De boven-staande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Complemento neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Complemento) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Complemento deelt de persoonsgegevens alleen met derden, én dan in zo beperkt mogelijke mate, als dit strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening. Complemento zal nooit jouw gegevens aan derden verkopen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Complemento blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Complemento gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. Deze maken geen inbreuk op jouw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Complemento. Ook heb het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons-gegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere aan te wijzen organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op dit verzoek. Complemento wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Complemento neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen
Complemento behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking-treding.